Choose any of 3 hotels available in Apolakkia

Amalia
 
Blue Pearl Villa Apolakkia
price: 222 EUR 
White Pearl Apolakkia
price: 152 EUR 

Most popular hotels in Apolakkia